Pełnych tekstów: 1009 Ostatnio dodane
 
szukaj dosłownie

O Repozytorium

;

Regulamin

;

Jak korzystać?

;

Kontakt

;

Indeks autorów

 • A-B
 • C-D
 • E-F
 • G-H
 • I-J
 • K-Ł
 • M-Ń
 • O-Q
 • R-Ś
 • T-U
 • V-W
 • X-Ż

Kolekcje
Deponowanie

Deponowanie

Szanowni Państwo,
informujemy, że od dnia 20.09.2017 obowiązuje nowy formularz służący do deponowania utworów zgłaszanych w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej. Prosimy o składanie wniosków wyłącznie za pomocą nowego formularza dostępnego pod adresem: https://sd.pwr.edu.pl

Zwiększone wynagrodzenie

Ewidencjonowanie utworów w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej dla potrzeb przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracowników Uczelni


Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego 143/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie możliwości zwiększenia w roku 2017 wynagrodzeń pracowników Uczelni, każdy utwór powstały w ramach stosunku pracy powinien być zdeponowany w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej.

Za rejestrowanie utworów, które powstały w ramach stosunku pracy (zwiększone wynagrodzenie) i składanie ich w wersji elektronicznej w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej odpowiedzialni są kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych. Wniosek może zarejestrować każdy pracownik, po uprzednim jego skonsultowaniu z właściwym kierownikiem.

Utwory rejestrowane w ramach ww. procedury trafiają do zamkniętego, wewnętrznego modułu Repozytorium Wiedzy, w którym archiwizowane są dla potrzeb Władz Uczelni.

Deponowanie utworu w Repozytorium Wiedzy odbywa się niezależnie od dokumentowania dorobku naukowego w bazie dorobku naukowego DONA, które reguluje odrębne Zarządzenie Wewnętrzne.

Obsługą procedury deponowania i nadawania numerów zajmuje się Dział Otwartej Nauki CWINT. Informacji na temat procedury rejestrowania wniosków udzielają również biblioteki Działu Usług Informacyjnych przy jednostkach.

Procedura odbywa się za pomocą formularza on-line z wykorzystaniem danych logowania do poczty pracowniczej.

Umowy cywilnoprawne

Ewidencjonowanie utworów w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej powstałych w ramach zawartych umów cywilnoprawnych


Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego 8/2017 dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych w Politechnice Wrocławskiej, utwory w rozumieniu prawa autorskiego, które powstały w ramach zawartych na Uczelni umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło/zlecenie), należy zdeponować w wersji elektronicznej w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej.

Za dokumentowanie utworów i składanie ich w wersji elektronicznej w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej odpowiedzialni są kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych. Utwór w repozytorium może zarejestrować także pracownik (autor dzieła). W przypadku autorów niebędących pracownikami Politechniki Wrocławskiej, utwór w repozytorium deponuje - w imieniu autora - kierownik jednostki/komórki organizacyjnej lub osoba przez niego upoważniona.

Utwory rejestrowane w ramach ww. procedury trafiają do zamkniętego, wewnętrznego modułu Repozytorium Wiedzy, w którym archiwizowane są dla potrzeb Władz Uczelni.

Deponowanie utworu w Repozytorium Wiedzy odbywa się niezależnie od dokumentowania dorobku naukowego w bazie dorobku naukowego DONA, które reguluje odrębne Zarządzenie Wewnętrzne.

Obsługą procedury deponowania i nadawania numerów zajmuje się Dział Otwartej Nauki CWINT. Informacji na temat procedury rejestrowania wniosków udzielają również biblioteki Działu Usług Informacyjnych przy jednostkach.

Procedura odbywa się za pomocą formularza on-line z wykorzystaniem danych logowania do poczty pracowniczej.

Utwory

W celu zamieszczenia pełnego tekstu utworu (np. artykułu, monografii, rozdziału w książce, skryptu itp.) w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej, należy skontaktować się z Działem Otwartej Nauki (tel. 71 320 47 26).

;