Pełnych tekstów: 1009 Ostatnio dodane
 
szukaj dosłownie

O Repozytorium

;

Regulamin

;

Jak korzystać?

;

Kontakt

;

Indeks autorów

 • A-B
 • C-D
 • E-F
 • G-H
 • I-J
 • K-Ł
 • M-Ń
 • O-Q
 • R-Ś
 • T-U
 • V-W
 • X-Ż

Kolekcje
Deponowanie

Deponowanie

Zwiększone wynagrodzenie

Ewidencjonowanie utworów w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej dla potrzeb przyznawania zwiększonego wynagrodzenia pracowników Uczelni


Na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego 9/2016 z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie możliwości zwiększenia w roku 2016 wynagrodzeń pracowników Uczelni, każdy utwór powstały w ramach stosunku pracy powinien być zdeponowany w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej.

Za rejestrowanie utworów, które powstały w ramach stosunku pracy (zwiększone wynagrodzenie) i składanie ich w wersji elektronicznej w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej odpowiedzialni są kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych. Każdy pracownik może zarejestrować wniosek, który podlega zatwierdzeniu przez kierownika jednostki/komórki organizacyjnej.

Utwory rejestrowane w ramach ww procedury, trafiają do zamkniętego, wewnętrznego modułu Repozytorium Wiedzy, w którym archiwizowane są dla potrzeb Władz Uczelni.

Deponowanie utworu w Repozytorium Wiedzy odbywa się niezależnie od dokumentowania dorobku naukowego w bazie dorobku naukowego DONA, które reguluje odrębne Zarządzenie Wewnętrzne.

Obsługą procedury deponowania i nadawania numerów zajmuje się Dział Digitalizacji i Repozytorium Wiedzy CWINT. Informacji na temat procedury rejestrowania wniosków udzielają również właściwe Oddziały Centrum przy jednostkach.

Procedura odbywa się za pomocą ­ formularza on-line z wykorzystaniem danych logowania do poczty pracowniczej.

Umowy cywilnoprawne

Ewidencjonowanie utworów w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej powstałych w ramach zawartych umów cywilnoprawnych


Od 1 maja 2015 r. na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego 21/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, zmieniającego załącznik nr 1 do ZW 46/2014 w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych w Politechnice Wrocławskiej, utwory w rozumieniu prawa autorskiego, które powstały w ramach zawartych na Uczelni umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło/zlecenie), należy zdeponować w wersji elektronicznej w Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej.

Za dokumentowanie utworów i składanie ich w wersji elektronicznej w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej odpowiedzialni są kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych. Utwór w repozytorium może zarejestrować także pracownik (autor dzieła). W przypadku autorów niebędących pracownikami Politechniki Wrocławskiej, utwór w repozytorium deponuje - w imieniu autora - kierownik jednostki/komórki organizacyjnej lub osoba przez niego upoważniona.

Utwory rejestrowane w ramach ww procedury, trafiają do zamkniętego, wewnętrznego modułu Repozytorium Wiedzy, w którym archiwizowane są dla potrzeb Władz Uczelni.

Deponowanie utworu w Repozytorium Wiedzy odbywa się niezależnie od dokumentowania dorobku naukowego w bazie dorobku naukowego DONA, które reguluje odrębne Zarządzenie Wewnętrzne.

Obsługą procedury deponowania i nadawania numerów zajmuje się Dział Digitalizacji i Repozytorium Wiedzy CWINT. Informacji na temat procedury rejestrowania wniosków udzielają również właściwe Oddziały Centrum przy jednostkach

Procedura odbywa się za pomocą formularza on-line z wykorzystaniem danych logowania do poczty pracowniczej.

Utwory

W celu zamieszczenia pełnego tekstu utworu (np. artykułu, monografii, rozdziału w książce, skryptu itp.) w Repozytorium, należy skontaktować się z Pracownią Repozytorium Wiedzy.

;